Heine Bulb 2.5v K180 Ophthalmoscope

29.09

XHL Xenon Halogen spare bulb 2.5 V for K180 Ophthalmoscope.

SKU: x-001.88.084 Tag:

Description

XHL Xenon Halogen spare bulb 2.5 V for K180 Ophthalmoscope.